Pentadbiran

No

Nama

Jawatan

Ext

#

1

Dr Mohd Izani Othman

Penolong Rektor

3429

2

Nor Hafidzah Mahdzir

Penolong Pendaftar

3430

3

Raptah Ayob

Pembantu Tadbir

3422

4

Mariyazah Ishak

Pegawai Khidmat Pelanggan

3425

5

Mohd Rizal Che Amat

Pembantu Operasi

3422

6

Muhammad Zaki Shafie

Pemandu

3422

7

Mohd Sufian Ramli

Pemandu

3422