PENTADBIRAN

 

Penyediaan Jadual Tugas Anggota

Perolehan Lojistik

Pengurusan Cuti Anggota

Menyediakan Laporan Kad Perakam Waktu Kerja Anggota

Mengendalikan Ujian Kecergasan Semasa Temuduga Jawatan Baru

Taklimat Keselamatan

Menyediakan Laporan Statistik Keselamatan

Pengurusan Latihan Anggota

Pengurusan Mesyuarat

Menyediakan Laporan Tuntutan Elaun dan Lebih Masa Anggota

Pengurusan Fail dan Rekod

 

OPERASI

Menyediakan laporan kawalan keselamatan

Kawalan Pos Tetap

Rondaan Kawasan

Rondaan Bangunan

Pemeriksaan Kad Kakitangan

Pemeriksaan Kad Pelajar

Pemeriksaan Pas Pelawat

Pemeriksaan Pelekat Kenderaan

Pemeriksaan untuk semua staf, pelajar dan pelawat yang berurusan didalam kampus

 

 

Maklumat Perhubungan

Perlukan Bantuan? Hubungi staf sokongan

  • 604-5623474
  • 604-5623473
  • 604-5623400

nhusna.azhar@ppinang.uitm.edu.my

Waktu Perkhidmatan :
8.00 Pagi - 5.00 Petang