visi

Menjadi bahagian yang unggul dalam memberikan perkhidmatan dan usaha-usaha
pembangunan pelajar.

 

MISI

Melahirkan graduan bumiputera yang unggul yang menepati ciri-ciri Model Graduan
UiTM berteraskan kepada keseimbangan dan kesepaduan dari segi intelek, jasmani, rohani, emosi dan sosial.

 

OBJEKTIF 

Bagi mencapai Visi dan Misi tersebut, Bahagian Hal Ehwal Pelajar menggariskan tiga objektif seperti berikut :-

i) Memberi perkhidmatan dan kemudahan yang menyeluruh dan sempurna bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran dan tempat tinggal yang selesa, ceria dan selamat.

ii) Merangka dan melaksanakan program pembangunan pelajar yang bersepadu dan berterusan serta mempunyai nilai tambah (value added)bagi mewujudkan lulusan yang bersifat holistik, menepati ciri-ciri model graduan UiTM

iii) Menggalakkan penggunaan IT sesuai dengan perubahan masa kini sejajar dengan dasar negara