Pelajar

 • Membentuk sahsiah rupadiri, bertaqwa, berakhlak mulia, berbudaya ilmu
  dan selaras dengan misi UiTM.
 • Menawarkan perkhidmatan yang cekap, cepat serta layanan yang mesra, segera dan adil.
 • Menjana keterampilan bakat, potensi dan kemahiran kepimpinan pelajar selaras dengan falsafah UiTM.
 • Menggalakkan penyertaan pelajar agar aktif dalam bidang sukan.
 • Menawarkan perkhidmatan perubatan dan khidmat nasihat serta panduan kesihatan.

Ibu bapa

 • Menjalinkan hubungan erat melalui pemberiaan maklumat yang tepat dan segera.
 • Memberikan layanan ikhlas dan mesra.

Pihak Luar

 • Menjalinkan hubungan dan kerjasama erat melalui khidmat kepakaran profesional.

Staf

 • Menyediakan tempat kerja dan persekitaran yang kondusif.
 • Memberi peluang bagi pengembangan ilmu dan kerjaya.
 • Mengeratkan hubungan serta layanan adil dan saksama.
 • Menjana keterampilan bakat, potensi dan kemahiran kepimpinan pelajar selaras dengan falsafah UiTM.
 • Menggalakkan penyertaan palajar agar aktif dalam bidang sukan.
 • Menawarkan perkhidmatan perubatan dan khidmat nasihat serta panduan kesihatan.