• Tatacara Pengeluaran Barang dari Stor Bendahari:

  1. Pemohon perlu mengisi dengan lengkap Borang Permohonan Pemesanan Pengeluaran Barang-Barang (untuk Stor-stor UiTM) - Borang PB 3/80 ( Pindaan 6/87 ).
  2. Borang permohonan perlu ditandatangani oleh Ketua Bahagian/Kajian.
  3. Borang permohonan perlu disemak dan seterusnya diluluskan pengeluaran oleh pegawai di Bahagian Kewangan.

 •  Waktu Pengeluaran Barang dari Stor:

  Penghantaran Borang Permohonan : Isnin - Khamis ( 8.00 - 17.00 )
  Pengambilan Barang                        : Jumaat ( 8.00 - 17.00 )