Berita Kampus

Berita semasa

 
 

Kalender Aktiviti

No events found

Pengurusan Tertinggi

Prof Madya Dr. Mohd Hisbany Bin Mohd HashimRektor
Dr. Siti Nur Fadzilah MuhsainPenolong Rektor Kampus Bertam
Prof Madya Ir. Dr. Ahmad Rashidy Bin RazaliTimbalan Rektor Hal Ehwal Akademik
Dr. Mohd Rozaiman Bin AzizTimbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar
Dr. Nor Aziyah BakhariTimbalan Rektor Penyelidikan Jaringan Industri Masyarakat & Alumni

Senarai Penuh Pengurusan UiTM Bertam
Lihat"Selari dengan visi UiTM, UiTM Cawangan Pulau Pinang juga akan bergerak kearah menjadi sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika."
- Prof Madya Dr. Mohd Hisbany Bin Mohd Hashim, Rektor UiTM Pulau Pinang

0
Statistik Pelajar
0
Program
0
Staf Akademik
0
Staf Sokongan

Lokasi Kampus

Program tranformasi UiTM