PENGURUSAN BAHAGIAN INFOSTRUKTUR

 

Nor Husaina Md Hussain

Ketua Bahagian Infostruktur

Pegawai Teknologi Maklumat Kanan

husaina@uitm.edu.my

 

Mohd Kamal Ariff Bin Azalli

Ketua Unit Rangkaian & Pengurusan Sistem & Aplikasi

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

kamal931@uitm.edu.my

 

Nor Azlina Binti Abiden

Ketua Unit Keselamatan ICT & Perkhidmatan IT

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

azlina850@uitm.edu.my