PENTADBIRAN

 

  • Pengurusan Fail Am
  • Rekod surat keluar / masuk
  • Urusan pos / pengedaran surat
  • Peralatan pejabat / penyewaan mesin / alat tulis
  • Perkhidmatan telefon
  • Tempahan Bilik Mesyuarat
  • Stor Jabatan
  • Hand Print