Staf Akademik

No

Fakulti

#

1

Fakulti Farmasi

2

Fakulti Sains Kesihatan

 

Staf Bukan Akademik

No

Pejabat

#

1

Bahagian Pentadbiran

2

Bahagian Hal Ehwal Akademik (HEA)

3

Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP)

4

Bahagian Bendahari

5

Pejabat Pengurusan Fasiliti

6

Perpustakaan

7

Pejabat Polis Bantuan

8

Unit Makmal