BAHAGIAN INFOSTRUKTUR

 

 

Nor Husaina Md Hussain

Pegawai Teknologi Maklumat Kanan

   04-5623459

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Mohd Kamal Ariff Bin Azalli

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

   04-5623450

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Nor Azlina Binti Abiden

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

   04-5623450

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Muhamad Rashid Muhamad Yatim

Juruteknik Komputer Kanan

   04-5623448

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

Mohamad Aliff Afdzan Mohd Noor

Juruteknik Komputer

   04-5623451

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Maklumat Perhubungan

Perlukan bantuan? Hubungi staf sokongan

604-5623450 - Helpdesk

Waktu Perkhidmatan :
8.00 Pagi - 5.00 Petang

Staf JPICT

Mohd Kamal Ariff Bin Azalli
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

 

 

Noor Azlina Binti Abiden
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

 

Muhamad Rashid Bin Muhamad Yatim
Juruteknik Komputer Kanan

 

Mohd Aliff Afdzan Mohd Noor
Juruteknik Komputer