ICT

No

Nama

Jawatan

Ext

#

1

Mohd Kamal Ariff Bin Azalli

Pen. Pegawai Teknologi Maklumat (Ketua)

3459

2

Muhamad Rashid Muhamad Yatim

Juruteknik Komputer Kanan

3448

3

Nor Azlina Abiden

Juruteknik Komputer

3450

4

Mohamad Aliff Afdzan Mohd Noor

Juruteknik Komputer

3451

 

Fasiliti

No

Nama

Jawatan

Ext

#

1

Mohd Hazni Bin Abdul Halim Shah

Penolong Jurutera (Elektrik)

3458

2

Ridzuan Bin Husin

Penolong Jurutera (Mekanikal)

3442

3

Mohd Fauzi Bin Othman

Penjaga Jentera Elektrik

3445

4

Mohd Azman Bin Abd Rahim

Tukang K3

3483

5

Zainan Bin Bidin

Tukang K3

3483