Hal Ehwal Akademik (HEA)

No

Nama

Jawatan

Ext

#

1

Suratul Hazwani Hashim

Pegawai Eksekutif

3424

2

Ahmad Syafiq Aminuddin

Penolong Jurutera

3460

3

Hamidah Mohamed

Pembantu Tadbir

  3423 

 

 4

Hafizotul Akmal Johari

Pembantu Tadbir 

   3433 

 

 5