FUNGSI UTAMA BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK (HEA)

 • Menguruskan pendaftaran pelajar
 • Menguruskan hal ehwal peperiksaan
 • Menguruskan jadual waktu kuliah
 • Menguruskan rekod pelajar
 • Menguruskan pengambilan pensyarah sambilan
 • Menguruskan keperluan pensyarah dan bilik kuliah
 

Bahagian Hal Ehwal Akademik menawarkan perkhidmatan seperti dibawah :

 • Tuntutan Syarahan Sambilan
 • Keperluan Asas Pensyarah Dalam Bilik Kuliah
 • Pengurusan Rekod Pelajar
 • Laporan Ketidakhadiran Kuliah Pelajar
 • Pendaftaran Pelajar
 • Pendaftaran Kursus
 • Permohonan Pengecualian Kredit
 • Permohonan Penambahan/Pengguguran Kursus
 • Permohonan Rayuan Meneruskan Pengajian
 • Permohonan Rayuan Semakan Semula Keputusan Peperiksaan Akhir
 • Permohonan Cuti Khas
 • 'Clearance' Pelajar
 • Permohonan Pertukaran Kampus
 • Permohonan Pertukaran Program
 • Penyediaan Surat Pengesahan Pelajar
 • Pengendalian Peperiksaan
 • Permohonan Minitranskrip

Maklumat Perhubungan

Perlukan bantuan? Hubungi staf sokongan

604-5623424,3423,3433

fidzah23@bertam.uitm.edu.my

Waktu Perkhidmatan :
8.00 Pagi - 1.00 Petang

1.00 Petang - 2.00 Petang (Rehat)

2.00 Petang - 5.00 Petang

Maklumat Perhubungan (copy)

Perlukan bantuan? Hubungi staf sokongan

604-5623444

fidzah23@uitm.edu.my

Waktu Perkhidmatan :


8.00 Pagi - 1.00 Petang

1.00 Petang - 2.00 Petang (Rehat)

2.00 Petang - 5.00 Petang