KENANGAN MASA LALU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dikemas kini pada 04 Okt 2019

Maklumat Perhubungan

Insp PB Mahfuzah

Ketua Unit Polis Bantuan
mahfuzah.msaleh@uitm.edu.my

 

LKpl PB 7599 Nurul Husna

Pentadbiran
nhusna.azhar@uitm.edu.my

 

Kpl PB 7439 Abu Bakar

Penyelia Operasi
abubakar005@uitm.edu.my