UiTM Kampus Bertam menyediakan 6 Program (termasuk pra) dari 2 Fakulti.  Untuk fakulti Sains Kesihatan terdapat sebanyak 3 program, iaitu HS115 – Diploma Pemulihan Cara Kerja, HS113 – Diploma Teknologi Makmal Perubatan dan HS111 – Diploma Kesihatan Persekitaran. Untuk Fakulti Farmasi, terdapat 1 program iaitu PH110 – Diploma Farmasi. Manakala selebihnya merupakan program pra iaitu PD002 – Pra Perdagangan dan PD007 Pra Sains.