PERATURAN PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN
PTAR UiTM CAWANGAN PULAU PINANG KAMPUS BERTAM

  • Staf Perpustakaan berhak menegur dan mengambil tindakan sewajarnya kepada
    pengguna yang melanggar Peraturan Perpustakaan
  • Staf Perpustakaan bersedia membantu jika anda menghadapi kesulitan sepanjang berada di Perpustakaan