Visi

Menjadi wadah yang unggul dalam membentuk keperibadian pelajar berdasarkan Visi dan Misi Universiti Teknologi MARA.

Misi

Melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi mental, fizikal, rohani dan sosial melalui pelbagai aktiviti pembangunan pelajar dan kemudahan kolej yang disediakan.

Objektif

• Merancang aktiviti di peringkat kolej untuk manfaat semua penghuni kolej dan Non Resident.
• Bekerjasama dengan unit pengurusan kolej untuk menyalurkan maklumat dan informasi terkini kepada semua pelajar kolej dan Non Resident.
• Bekerjasama dengan staf residen kolej untuk mewujudkan persekitaran kolej yang bersih,ceria dan selamat.
• Pengantara pelajar dan pihak pengurusan kampus.
• Membantu melapor dan meguruskan kebajikan pelajar terutama pelajar sakit.

Carta Organisasi