Koleksi Rak Terbuka

  • Terdiri daripada buku teks dan buku am pelbagai bidang perkara
  • Boleh dipinjam keluar dari Perpustakaan
 

Koleksi Rujukan

  • Mempunyai symbol ‘ruj’ di atas nombor panggilannnya
  • Rujukan di dalam Perpustakaan sahaja
 

Koleksi CD / DVD

  • Termasuk bahan cakera padat yang disertakan bersama buku
  • Rujukan di dalam Perpustakaan sahaja (Pusat IT)
 

Koleksi Jurnal / Majalah

  • Rujukan di dalam Perpustakaan sahaja
 

Penyusunan Bahan

  • Bahan disusun mengikut Skim Pengkelasan Library of Congress (LCC) dan National Library of Medicine (NLM)
  • Setiap bahan Perpustakaan mempunyai nombor panggilan (Call Number)
  • Bahan disusun di atas rak mengikut abjad nombor panggilan