MOTTO

Usaha, Takwa, Mulia

FALSAFAH

Setiap individu mampu mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai murni agar menjadi graduan profesional yang berupaya mengembangkan ilmu dan membangunkan diri,masyarakat dan negara

VISI

Menjadikan UiTM sebuah universiti terkemuka dunia dalam bidang Sains,Teknologi ,Kemanusiaan dan Keusahawanan

MISI

Menjuarai pembangunan bumiputera profesional yang tangkas menerusi kurikulum terkehadapan dan penyelidikan berimpak

 

OBJEKTIF

  • Memperluas akses pendidikan tinggi
  • Menyediakan pendidikan bertaraf dunia
  • Menawarkan program akademik yang memenuhi keperluan pasaran,memacu pembangunan negara dan kemakmuran global
  • Menghasilkan graduan seimbang berciri keusahawanan yang kompetitif di peringkat global
  • Mempertingkatkan penghayatan nilai melalui program pengukuhan
  • Melestarikan kecemerlangan organisasi melaui tadbir urus yang efektif dan efisien
  • Menjuarai penyelidikan berimpak melalui ekosistem penyelidikan yang padu
  • Memperkasa jaringan strategik dengan alumni dan industri
  • Menyediakan ekosistem terkehadapan yang kondusif untuk kemajuan akademik
  • Mengawal selia kewangan secara efektif ke arah kelestarian organisasi