BORANG-BORANG KAKITANGAN

 

 

BIL

NAMA

PENERANGAN

1.

Borang Pelantikan Akademik

[klik di sini]

2.

Borang Permohonan Atau Pembatalan Akses SIMS

[klik di sini]

3.

Lampiran 1 - Borang Peringatan Lisan

[klik di sini]

4.

Lampiran 2 - Tarikh Ketidakhadiran Minggu 1 - Minggu 12

[klik di sini]

5. 

Lampiran 3 - Tarikh Ketidakhadiran Minggu 13 

[klik di sini]

6. 

Borang Penangguhan/Pertukaran Kuliah

[klik di sini]

7.

Borang Permohonan TAPA

[klik di sini]

8. 

Borang Pindaan TAPA

[klik di sini]

9. 

Borang Permohonan TAPA - PA

[klik di sini]

10. 

Borang Penilaian TAPA - PA

[klik di sini]

11.

Borang Laporan Aktiviti TAPA

[klik di sini]

12.

Contoh Kupon Aktiviti Pelajar

[klik di sini]

13.

Borang Permohonan Pensyarah Sambilan

[klik di sini]

 

 

         BORANG-BORANG PELAJAR

BIL

NAMA

PENERANGAN

1.

Borang Permohonan Program Mengubah Destini Anak Bangsa (MDAB)

[klik  di sini]

2.

Borang Permohonan Silibus

[klik  di sini]

3.

Borang Kemaskini Maklumat Pelajar Baru

[klik  di sini]

4.

Borang Penangguhan Yuran Pengajian

[klik  di sini]

5.

Borang Permohonan Cuti Khas

[klik  di sini]

6.

Borang Mengemaskini Pendaftaran Kursus

[klik  di sini]

7.

Borang Pemindahan Kumpulan Fakulti

[klik  di sini]

8.

Borang Rayuan Meneruskan Pengajian (RMP) 

[klik  di sini]

9.

Borang Semak Semula 

[klik  di sini]

10.

Borang Tamat/Berhenti (Clearance)

[klik  di sini]

11.

Borang Tambah/Gugur Kursus

[klik  di sini]

12.

Borang Maklumat Pelajar Baru (Borang B)

[klik  di sini]

13.

Borang Laporan Pemeriksaan Kesihatan Pelajar Baru (Borang C) 

[klik  di sini]

14.

Borang Pengesahan Akuan Pendapatan (Borang D)

[klik  di sini]

15.

Borang Pendaftaran Pelajar Baru

[klik  di sini]

16.

Borang Permohonan Mendapatkan Salinan Dokumen Fail Peribadi 

[klik  di sini]

17.

Borang Permohonan Pengecualian Kredit

[klik  di sini]

18.

Borang Permohonan Pindah Kursus

[klik  di sini]

19.

Borang Permohonan Surat Pengesahan Pelajar

[klik  di sini]

20.

Borang Permohonan Surat Pengesahan Pelajar (Menjalankan Projek Akademik)

[klik  di sini]

 

Maklumat Perhubungan

Perlukan bantuan? Hubungi staf sokongan

604-5623424,3423,3433

fidzah23@bertam.uitm.edu.my

Waktu Perkhidmatan :
8.00 Pagi - 1.00 Petang

1.00 Petang - 2.00 Petang (Rehat)

2.00 Petang - 5.00 Petang

Maklumat Perhubungan (copy)

Perlukan bantuan? Hubungi staf sokongan

604-5623444

fidzah23@uitm.edu.my

Waktu Perkhidmatan :


8.00 Pagi - 1.00 Petang

1.00 Petang - 2.00 Petang (Rehat)

2.00 Petang - 5.00 Petang