PENTADBIRAN

 

  • Pengurusan Fail Am
  • Rekod surat keluar / masuk
  • Urusan pos / pengedaran surat
  • Peralatan pejabat / penyewaan mesin / alat tulis
  • Perkhidmatan telefon
  • Tempahan Bilik Mesyuarat
  • Stor Jabatan
  • Hand Print

Maklumat Perhubungan

Perlukan bantuan? Hubungi staf sokongan

604-5623444

fidzah23@uitm.edu.my

Waktu Perkhidmatan :
8.00 Pagi hingga 1.00 Petang

1.00 Petang hingga 2.00 Petang (REHAT)

2.00 Petang hingga 5.00 Petang