• Memberi latihan berkumpulan serta  semangat motivasi dan ketrampilan diri kepada pelajar

  • Menjadikan aktiviti pelajar sebagai pelengkap kepada kecemerlangan akademik dengan mengintegrasikan aktiviti akademik dan bukan akademik yang berlandaskan keilmuan, kemahiran, nilai murni dan kepimpinan

  • Membentuk pelajar serba boleh dan cemerlang ke arah melahirkan graduan yang bercirikan Model  Graduan UiTM

  • Memberikan galakan dan bimbingan kepada para pelajar untuk bergiat aktif  serta menempa nama  dan menaikkan imej UiTM diperingkat nasional dan antarabangsa melalui kegiatan pelajar

Maklumat Perhubungan

Perlukan bantuan?

Hubungi staf sokongan

Che Nolia Ayob
Pembantu Tadbir

04-5623417

chenolia@ppinang.uitm.edu.my

Waktu Perkhidmatan :

8.00 Pagi - 5.00 Petang