Jawatankuasa Perolehan IT dan Elektronik Negeri (JITEN)

Pekeliling ict bilangan 01 tahun 2017 adalah bertujuan untuk memaklumkan perkara seperti berikut:

 1. Peningkatan kadar baharu geran dari RM1,500.00 ke RM2,000.00.
 2. Tempoh geran dipanjangkan dari 4 tahun ke 5 tahun.
 3. Pensyarah berjawatan tetap tetapi belum sah jawatan layak memohon geran.
 4. Penambahan item perkakasan ICT iaitu “Tablet PC”

 

Kelayakan Pemohon

 • Kelayakan permohonan pembelian adalah seperti dinyatakan:

  1. Gred 41 dan ke atas
   • Pensyarah tetap telah sah atau belum disahkan jawatan
   • Kumpulan pengurusan dan professional (perlu mendapatkan kelulusan jawatankuasa dalaman ict universiti)
  1. Tidak menerima agihan komputer sewaan atau belian
  2. Sekiranya ada komputer sewaan,  tamat tempoh perlu kurang dari 6 bulan

Maklumat Pembelian

 1. Pembelian hanya melalui UiTM document services sdn.bhd(UDS)
 2. Penyelenggaraan dilakukan oleh syarikat pembekal secara terus antara pemilik dan syarikat tanpa melibatkan pengurusan it di UiTM
 3. Tempoh serahan antara 3 ke 7 hari bekerja mengikut kuantiti bekalan
 4. Pihak uds akan membuat tuntutan bayaran terus daripada pihak bendahari UiTM.
 5. Sekiranya harga pembelian melebihi nilai geran, baki bayaran boleh dilangsaikan melalui
  • Bayaran secara tunai
  • Pinjaman komputer uitm (potongan gaji)

Permohonan Katalog

Permohonan katalog boleh di mohon dari UDS memalui email atau telefon

 

Maklumat Perisian

Perisian seperti yang disenaraikan adalah dibawah tanggungjawab JPICT UiTMPP untuk pembelian melalui geran

 

 

#

Perisian

1

LOTUS NOTES

2

MATHLAB

3

NVIVO

4

MAPLE

5

SPSS

6

ENDNOTE

7

ARCGIS

8

ADOBE ACROBAT READER (LATEST)

9

ADOBE PRESENTER 7

10

ADOBE GET CONNECTED - BAHAN LATIHAN

11

MICROSOFT OFFICE

12

ANTIVIRUS

 

 

Carta Alir dan Borang

Muat turun borang