Jawatankuasa Perolehan IT dan Elektronik Negeri (JITEN)

Berikut adalah bidang kuasa dasar JITEN:

  1. Meluluskan permohonan perolehan ICT negeri yang bernilai kurang RM50,000.00 merangkumi skop IT, Alat Pandang Dengar, Peralatan Elektronik Pejabat dan Makmal, Telekomunikasi dan Sumber Digital (Digital Resources).
  2. Menetapkan arah tuju dan strategik untuk perlaksanaan IT kampus negeri.
  3. Menyelaras dan menyeragamkan perlaksanaan IT kampus negeri agar selari dengan pelan strategik IT UiTM dan pelan strategik IT sektor awam.
  4. Mengetuai dan memantau perkembangan program IT kampus negeri serta memahami keperluan, masalah dan isu-isu yang dihadapi dalam perlaksanaan IT.
  5. Mengenalpasti peruntukan perolehan Pusat Tanggungjawab.

Jawatankuasa Kecil Teknikal ICT (JTICT)

Berikut adalah bidang kuasa JTICT:

Jabatan/bahagian/unit yang ingin membuat perolehan Peralatan IT, Alat Pandang Dengar, Peralatan Elektronik Pejabat dan Makmal, Telekomunikasi dan Sumber Digital perlu mengemukakan permohonan kepada Jawatankuasa ini. Pemohon perlu menyerahkan dokumen dibawah kepada Urusetia untuk disemak sebelum dibawa ke mesyuarat:

  1. Surat Permohonan kepada Pengerusi JITEN yang ditandatangani oleh pemohon (Ketua Jabatan/Bahagian/Unit).
  2. Borang JITEN-1 yang telah diluluskan oleh Rektor.
  3. Borang Spesifikasi bagi setiap peralatan yang dimohon (perlu dihantar dalam bentuk softcopy kepada Urusetia).
  4. Katalog setiap peralatan yang dimohon (boleh dimuat turun dari internet).

* Dokumen lain tidak perlu diserahkan.

 

Keanggotaan JITEN

 

 

 

 

Pengerusi

Rektor

Prof Madya Dr Mohd Fozi Bin Hj Ali

 

Lantikan VC

Pengerusi Ganti/Ahli

TR PJIMA

Dr Nor Aziyah Binti Bakhari

Lantikan Rektor

 

Ahli

TR HEA

Dr Ahmad Rashidy Bin Razali

Lantikan Rektor

 

Ahli

TR HEP

Dr Baderisang Mohamed

Lantikan Rektor

 

Ahli

Timbalan Pendaftar Kanan

Encik Mohd Alias Jais

Lantikan Rektor

 

Ahli

Timbalan Bendahari

Encik Badrul Hisham Kimin

Lantikan Rektor

 

Ahli

Pensyarah Kanan Jabatan Sains Komputer (JSKM)

Encik Mohd Saifulnizam Abu Bakar

Lantikan Rektor

Ahli

Pensyarah Kanan Jabatan Sains Komputer (JSKM)

Encik Jamal Othman

Lantikan Rektor

Ahli

Pegawai Teknologi Maklumat Kanan

Jabatan Pengurusan ICT (JPICT)

Puan Nor Husaina Md Hussain

Lantikan Rektor

Ahli

Pengarah

Jabatan Pengurusan Fasiliti (JPF)

Suhaimi Ahmed

Lantikan Rektor

Ahli

 

Pensyarah Kanan

Fakulti Kejuruteraan Elektrik (FKE)

Puan Norsabrina Sihab

Lantikan Rektor

Ahli

Pensyarah

Fakulti Kejuruteraan Elektrik (FKE)

Puan Linda Mohd Kassim

Lantikan Rektor

Ahli

Penolong Jurutera

Encik Shahrozie Arifin

Lantikan Rektor

Setiausaha

 

Penolong Pendaftar/Kanan

Afizol Sobri

Lantikan Rektor

Urusetia

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, Jabatan Pengurusan ICT

Norhasniza Sabaruddin

Lantikan Rektor

 

Keangkotaan JTICT

 

 

 

 

Pengerusi

Encik Mohd Saifulnizam Abu Bakar Pensyarah Kanan Jabatan Sains Komputer (JSKM)

Ahli

Puan Nor Husaina Md Hussain

Pegawai Teknologi Maklumat Kanan

Jabatan Pengurusan ICT (JPICT)

Encik Fadzil Ahmad

Pensyarah Kanan Fakulti Kejuruteraan Elektrik

Encik Abd Muhammad Hafiz Bin Abd Hamid

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, Jabatan Pengurusan ICT

Encik Mohd Kamal Ariff Azalli

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, Jabatan Pengurusan ICT (Kampus Bertam)

Mohd Saifulnizam Waris

Pensyarah Kanan Jabatan Sains Komputer (JSKM)

Encik Jamal Othman

Pensyarah Kanan Jabatan Sains Komputer (JSKM)

Encik Shahrozie Arifin

Penolong Jurutera

Setiausaha

Cik Julraida Jamal

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, Jabatan Pengurusan ICT

 

Senarai Peralatan

 

 

KOD

PENERANGAN

KOD

PENERANGAN

A

Mikrokomputer, komputer notebook, Netbook, Mac Pro, iMac dan Workstation serta perkakasannya.

A

Display Monitor & Television - Semua jenis TV termasuk HDTV, LCD Flat Screen, Plasma dan CRT (berdasarkan kesesuaian jarak tontonan)

B

Pencetak

B

Radio - Semua jenis radio

C

Pengimbas (scanner)

C

Video Camera - Semua jenis video camera, camcoder dan perakam video, video cam dan Handycam 

D

Thumb/Pen Drive

D

LCD DataNideo Projector - Semua jenis projector termasuk DLP

E

Latihan ICT

E

Overhead Projector (OHP) - Projector untuk tranperensi 

F

Portable/External harddisk

F

VCD/DVD Player - Pemain VCD/DVD Player (VCD/DVD Disc)

G

Perisian Komputer

G

Still Camera- Perakam imej statik digital, analog, Lens dan SLR Camera

H

Perkakasan Rangkaian Komputer

H

Audio System - PA system, In-door outdoor sound reinforcement system, permanent installation audio system, Conference system dan Teleconferencing (Speaker, Power Amplifier, Audio Mixer, Equalizer, Microphone)

I

Server

I

Digital Signage

J

Access Door

J

Broadcast Equipment - Semua sistem audio dan video untuk tujuan penyiaran samada radio atau TV.

K

Pembangunan Sistem Aplikasi

K

Portable lighting dan studio lighting system 

L

Perkhidmatan ICT (Services)

L

Skrin - Semua jenis skrin paparan samada manual atau motorized

M

Peningkatan Sistem (Upgrading)

M

Non-Linear Editing System - Digunakan untuk tujuan pembikinan dokumentari, filem dan persembahan multimedia, video editing system. 

N

Perluasan Sistem (Role Out)

N

Video System - Semua jenis sistem video

 

 

O

Duplicator - Digunakan untuk duplikasi media

 

 

P

AV Control System - Semua jenis sistem kawalan AV

 

 

Q

Perakam Suara/Pemain MP3 - Semua jenis perakam suara/Pemain MP3, iPod.

 

 

R

Professional Lens, Zoom Lens, Wide Angle Lens and Fish Eye

 

 

S

Professional Video Camera Tripod (Light Weight Tripod, Studio Padestal, Heavyweight Dolly)

 

Carta Alir

Setiap pemohon atau wakil perlu hadir mesyuarat bagi membolehkan permohonan disemak bersama. Jemputan akan dimaklumkan melalui emel kepada pemohon. Sila muat turun borang dibawah.

Borang JITEN-1
Contoh Borang JITEN-1
Contoh Surat ke Rektor
Borang Permohonan JPPIT1

 

Setiausaha JITEN 
Encik Afizol Sobri - 043822847

Atau
Urusetia JITEN 
Puan Norhasniza Sabarudin -04382935