Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia berstatus Bumiputera (Jawatan Pentadbiran) yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi jawatan Kontrak di Universiti Teknologi MARA Cawangan Pulau Pinang. Untuk maklumat lanjut, sila muat turun maklumat dibawah.

  Iklan
Borang