Perkidmatan Kaunter

  • Pendaftaran Perpustakaan
  • Pinjaman, pemulangan, pembaharuan bahan dan tempahan bahan Perpustakaan serta bayaran denda lewat pemulangan bahan
  • Pendaftaran Pusat IT
  • Tambah nilai penggunaan mesin fotostat

Perkhidmatan Rujukan

  • Pustakawan akan membantu memberi tunjuk ajar kaedah pencarian bahan/ maklumat

Kelas Kemahiran Maklumat

  • Perkhidmatan PERCUMA ini untuk membantu pengguna menggunakan segala sumber maklumat, perkhidmatan dan kemudahan Perpustakaan dengan lebih efisyen dan berkesan

Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan

  • Membantu pengguna mendapatkan bahan yang tiada di Perpustakaan dengan meminjam daripada Perpustakaan luar