Perkidmatan Kaunter

 • Pendaftaran Perpustakaan
 • Pinjaman
 • Pemulangan
 • Pembaharuan bahan
 • Tempahan bahan Perpustakaan
 • Bayaran denda lewat pemulangan bahan
 

Perkhidmatan Rujukan

 • Pustakawan akan membantu memberi tunjuk ajar kaedah pencarian bahan/ maklumat
 

Kelas Kemahiran Maklumat

 • Perkhidmatan PERCUMA ini untuk membantu pengguna menggunakan segala sumber maklumat, perkhidmatan dan kemudahan Perpustakaan dengan lebih efisyen dan berkesan
 

Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan

 • Membantu pengguna mendapatkan bahan yang tiada di Perpustakaan dengan meminjam daripada Perpustakaan luar
 

Keahlian

 • Semua pelajar UiTM secara automatik menjadi ahli Perpustakaan
 • Staf sementara dan sambilan dikenakan bayaran cagaran
 

Kelayakan Pinjaman

*Pinjaman Koleksi Rujukan dan Jurnal/ Majalah hanya dibenarkan untuk staf sahaja sebanyak 3 naskhah selama 3 hari

 

Denda

Denda lewat

 • Denda lewat pemulangan bahan Perpustakaan (untuk pelajar sahaja) 20 sen sehari

Hilang Buku

 • Laporkan segera kehilangan di Kaunter Perpustakaan
 • Pengguna dikehendaki membayar
  • Harga buku + Harga Proses (RM20) + Denda (sekiranya ada)