Visi 

Menjadi sebuah organisasi yang cemerlang dalam pembangunan dan perkhidmatan sukan


Misi Unit Sukan

Membudayakan sukan untuk melahirkan graduan yang cergas, cerdas, cemerlang dan berdaya saing diperingkat global.


Objektif

1. Melaksanakan sukan sebagai salah satu mata pelajaran pilihan kokurikulum.
2. Menggalakkan masyarakat kampus bergiat cergas dalam aktiviti sukan dan riadah.
3. Merapatkan hubungan silaturahim sesame masyarakat UiTM dan masyarakat luar
kampus.
4. Menjana sumber kewangan kepada UiTM
5. Menyediakan prasarana yang kondusif dan perkhidmatan yang berkualiti kepada
pelanggan.
6. Pembangunan sumber manusia.
7. Meningkatkan imej UiTM melalui pencapaian sukan dan sebagai Pusat Kecemerlangan
Bumiputera

Maklumat Perhubungan

Perlukan bantuan? Hubungi staf sokongan

Noor Aini Zainal
Penolong Pegawai Belia & Sukan

04-5623415

nooraini.zainal@bertam.uitm.edu.my

Waktu Perkhidmatan :
8.00 Pagi - 5.00 Petang